۱۳۹۹ جمعه ۲ آبان     [En]

ریاست 

 

نام: علیرضا

نام خانوادگی: بخشی نژاد

رشته تحصیلی: برق - قدرت

مدرک تحصيلي: کارشناسی ارشد - دانشجوی دکتری تخصصی

محل اخذ مدرک: دانشگاه مازندران

زمان اخذ مدرک: 1384

تلفن تماس: 44334711 – 013

Email : Riyasat@smsriau.ac.ir 

تاریخ درج : ۴مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۶ AM

بازدید: 5543