۱۴۰۰ پنج شنبه ۳۰ دي     [En]

بخشنامه ها


نام فایل : مسابقات ملی رباتیک رالی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 334.1982 KB
نام فایل : آیین نامه حمایت از دستاوردهای علمی معتبر
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 347.4443 KB
نام فایل : الویت های پژوهشی مهاونت ورزشی دانشگاه آزاد
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 355.6807 KB
نام فایل : برگزاری اجلاس برترین های صنعت فناوری اطلاعات
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 327.3857 KB
نام فایل : برگزاری همایش ملی پیشگیری جرم و آسیب های اجتماعی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 336.9727 KB
نام فایل : شرکت های دانش بنیان
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 834.6631 KB
نام فایل : آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری تخصصی و شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1069.452 KB
نام فایل : آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و رساله های دکتری تخصصی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 343.2617 KB
نام فایل : آیین نامه جدید طرح های پژوهشی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 7064.116 KB
نام فایل : آیین نامه و دستورالعمل برگزاری همایشهای علمی - پژوهشی دانشگاه
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 2831.486 KB
نام فایل : بخشنامه حذف استاد مشاور از پایان نامه های کارشناسی ارشد {مشاور و داور ممتحن (خارجی) پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری}
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 51.85742 KB
نام فایل : بخشنامه نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 41.20605 KB
نام فایل : شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه در همایش های بین المللی معتبر خارج از کشور
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 307.3096 KB
نام فایل : شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 673.9941 KB
نام فایل : شیوه نامه انتشار کتاب های علمی در دانشگاه آزاد اسلامی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 13899.45 KB
نام فایل : شیوه نامه انتشار کتاب های علمی در دانشگاه آزاد اسلامی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 116.2813 KB
نام فایل : شیوه نامه انتشار کتاب های علمی در دانشگاه آزاد اسلامی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 290.4404 KB
۱۱ آبان ۱۳۹۵