۱۴۰۰ سه شنبه ۲۷ مهر     [En]

راهنمای پژوهشی


نام فایل : راهنمای ایجاد Google Scholar
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 999.123 KB
نام فایل : راهنمای تعیین اعتبار مجلات
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 3394.338 KB
نام فایل : راهنمای نحوه اختصاص نمره به مقالات مستخرج از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 172.1494 KB
۱۱ آبان ۱۳۹۵