۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر     [En]
محوطه دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا

  • سر درب ورودی دانشگاه
  • محوطه دانشگاه
  • محوطه دانشگاه
  • محوطه دانشگاه
  • کیوسک های اطلاع رسانی
  • کلاس های آموزشی
  • راهروی اداری